Molárová a incizálna hypomineralizácia skloviny

Molárová a incizálna hypomineralizácia skloviny, skrátene označovaná ako MIH, je vývojová vada. To znamená, že za jej vznikom nestojí nesprávna hygiena alebo nevhodné stravovacie návyky. Postihuje najčastejšie „šestky“ – prvé trvalé stoličky, ktoré sa do úst prerezávajú okolo 6. roku života a typické je súčasné postihnutie centrálnych rezákov, „jednotiek“. Prečo molárová a incizálna hypomineralizácia skloviny…