Fluoridácia zúbkov

Fluoridácia zúbkov zohráva nezastupiteľnú úlohu v prevencii zubného kazu. V minulosti sa myslelo, že hlavnú úlohu v prevencii zubného kazu má fluorid zabudovaný do tvrdých zubných tkanív. Preto sa uprednostňovalo celkové podávanie fluoridov vo forme tabliet. V súčasnosti sa za účinnejšie považuje lokálna aplikácia fluoridov, ktorá má ochranný vplyv na prerezané plochy zubov. V mliečnom chrupe je…