Pri dočisťovaní zúbkov Vaších detí je dôležité ovládať správnu techniku čistenia zúbkov.

Ideálne je, ak má dieťa rovnakého ošetrujúceho zubára a zároveň aj rovnakú dentálnu hygieničku ako rodič. V takom prípade, dostávajú obidvaja rovnaké informácie o tom, ako čistiť zuby.

Ak rodič neovláda správnu techniku čistenia zubov je jasné, že ich nevie ani správne dočistiť svojmu dieťaťu.

Správne čistenie je podstatné už od prerezania prvého zúbka. Aj keď sa deťom spočiatku čistenie zúbkov nepáči (a to spočiatku môže trvať aj prvé tri roky :), je potrebné vydržať, aby sa to pre nich stalo prirodzenou rutinou, bez ktorej večer nepôjdu spať.

Zubný lekár alebo dentálny hygienik Vás budú v správnej dobe informovať o potrebných pomôckach a aj o tom, kedy je potrebné začať čistiť aj s medzizubnými pomôckami.

Informácií o čistení zubov je veľa, ale ak prídete s dieťaťom do ambulancie už po prerezaní prvého zúbka, budete ich dostávať postupne a ich následná aplikácia do praxe bude jednoduchá. Naučiť sa správne čistiť v dobe, kedy sa už prerezávajú trvalé zuby, je už neskoro.

Ak Vaše dieťa pri dočisťovaní zubov protestuje,

myslite na to, že čistenie zúbkov v porovnaní s vŕtaním, plombovaním, či ťahaním je neporovnateľne jednoduchší výkon. Kazom sa dá jednoducho predchádzať, tak si to nekazme 🙂