Rodičom malých pacientov stále opakujem, že najdôležitejším predpokladom pre zdravie trvalých zubov, sú zdravé a ošetrené mliečne zuby.

Mliečne zuby nevypadnú všetky naraz a nenahradia ich automaticky v danom momente zdravé trvalé zuby.

Mliečne zúbky vypadávajú postupne a to v priebehu niekoľkých rokov. Ak má dieťatko vysokú kazivosť a v ústach veľké množstvo pokazených mliečakov, trvalé zuby sa postupne prerezávajú do pokazeného prostredia mliečnych zubov. Udržať zdravý trvalý zub, ak je vedľa neho mliečny, ktorý je pokazený zo všetkých strán, je veľmi náročné až nemožné. A tak sa dieťa plynulo presúva zo stavu pokazených mliečnych do stavu pokazených trvalých zubov.

Ak sa pokazené mliečne zúbky dostatočne skoro neopravia, kaz sa šíri ďalej a v niektorých prípadoch je nutné zúbok vytrhnúť. Je pravda, že je to „len“ mliečny zub a predsa dieťatku vyrastie ešte trvalý, ale pri predčasnej extrakcii dochádza k posunu zubov v trvalom chrupe a často tieto deti potrebujú vo vyššom veku liečbu strojčekom.