Molárová a incizálna hypomineralizácia skloviny, skrátene označovaná ako MIH, je vývojová vada. To znamená, že za jej vznikom nestojí nesprávna hygiena alebo nevhodné stravovacie návyky. Postihuje najčastejšie „šestky“ – prvé trvalé stoličky, ktoré sa do úst prerezávajú okolo 6. roku života a typické je súčasné postihnutie centrálnych rezákov, „jednotiek“.

Prečo molárová a incizálna hypomineralizácia skloviny

vzniká nie je dodnes úplne objasnené. So vznikom sa spája nízka pôrodná hmotnosť, horúčkovité ochorenia, pôsobenie antibiotík alebo iných chemických látok napr. z materského mlieka, či porucha metabolizmu vápnika.

Zub s molárovou a incizálnou hypomineralizáciou skloviny má na sebe škvrny. Tieto škvrny sú od zdravej skloviny jasne ohraničené, sú krémovo biele, žlté niekedy až s nádychom do hneda. Sklovina na rezákoch býva postihnutá menej ale na predných zúbkoch to aj tak spôsobuje estetický problém. MIH so sebou prináša aj iné nevýhody. Pacienti sa sťažujú na zvýšenú citlivosť týchto zubov. Zubný kaz na takomto zube má oveľa rýchlejšiu progresiu a zuby postihnuté MIH reagujú na lokálne anestetiká menej citlivo, a preto je ošetrovanie detí s MIH veľmi náročné.

U detí, ktoré majú zúbky postihnuté s MIH, je preto extrémne dôležitá správna hygiena, aby sa predišlo vzniku kazu. Ďalším častým problémom je, že dochádza k postupnému ulomovaniu poškodenej skloviny, prípadne k opakovanému ulomovaniu okraju výplní. Často je kvôli jednému zubu potrebných viacero návštev u zubného lekára. U malých detí sa môže z dôvodu opakovaných návštev a tiež z nedostatočného pôsobenia lokálneho anestetika vyvinúť až úzkosť zo stomatologického ošetrenia. Preto je dôležitý citlivý prístup a využiť všetky možné kroky zamerané na prevenciu.