Ak sa zubný kaz na mliečnom zube nerieši, postupuje do hlbších štruktúr, kde sa už nachádza nerv zuba. Ak je už kaz takto hlboko, dieťatko sa môže v tejto fáze sťažovať na bolesti.

Zo začiatku je to len občas, a to hlavne vtedy ak sa do kazu dostane niečo sladké, prípadne pri čistení zubov, čo následne vedie k horšiemu čisteniu zúbkov a kaz tak pokračuje ešte rýchlejšie. Ak sa kaz nerieši ani v tejto fáze, tak sa bolesti väčšinou stupňujú a dieťa môže aj opuchnúť. Pre ošetrujúceho lekára je dôležité vedieť, či je bolesť len na sladké alebo či bola prítomná aj nočná bolestivosť, prípadne či už bol prítomný aj opuch. Tieto informácie totiž rozhodujú o spôsobe liečby.

U kazov, ktoré ohrozujú zubný nerv, sú možnosti liečby nasledovné:

Endodontické ošetrenie

– ak korunka mliečneho zuba ešte nie je úplne deštruovaná jedná sa o najlepšie riešenie. Endodontické ošetrenie znamená vybratie časti alebo celého nervu a následne uzavretie zuba plombou.

Extrakcia zuba

– pred zaradením trvalých šestiek (okolo 6. roku) je toto riešenie neoptimálne, nakoľko po extrakcii zúbka vznikne medzera, trvalá šestka sa prereže v jej mieste alebo posunie susedné zuby a neostane miesto pre zaradenie zvyšných trvalých zubov. Ak už musí byť vykonaná, malo by po nej nasledovať zavedenie medzerníka, ktorý bude držať miesto trvalému zúbku.

Po zaradení trvalých šestiek je toto riešenie  v poriadku, ale z dôvodu prítomnosti ešte nerozpustených koreňov mliečnych zubov je extrakcia často komplikovaná a vzhľadom na trhanie zahŕňa samozrejme i psychickú nepohodu dieťatka.

Pri rozhodovaní medzi extrakciou a endodontickým ošetrením sa riadime vekom, schopnosťou dieťaťa spolupracovať, stavom zuba a tým, kedy predpokladáme, že zub bude vymenený za stály.

Len tieto možnosti liečby sú správne, t.j. endodontické ošetrenie alebo extrakcia. Často sa v naších ambulanciách stretávame so situáciou, že dieťa má v ústach zúbok, ktorý mu bol kvôli bolesti a opuchu len prevŕtaný a ponechaný voľne otvorený bez ďašej liečby. Tento spôsob liečby je nevhodný z viacerých dôvodov. Medzi koreňmi mliečneho zuba sa nachádza zárodok trvalého zuba, ku ktorému sa cez otvorený mliečny zub dostávajú nečistoty. Navyše takto otvorený zub je málo pevný, väčšinou sa len postupne láme, až je korunka tohto zúbka úplne deštruovaná a aj tak nastáva rovnaký posun zubov ako v prípade extrakcie. Takýto zub je nutné vytrhnú ale extrakcia deštruovaného zuba je komplikovanejšia a tým pádom aj zdĺhavejšia. Ak je zub dlhodobo otvorený musí ho rodič pravidelne čistiť a vyplachovať kanylou. V prípade, že sa upchá vchod do kanálika, hnis sa začne znova hromadiť a dieťa opuchne. Bez adekvátnej terapie sa môže tento proces neustále opakovať.