Zubný kaz spôsobujú baktérie, ktoré rozpúšťajú zubnú sklovinu a následne vzniká biela škvrna alebo miesto demineralizácie.

U mliečnych zubov je vrstva skloviny a dentínu tenšia, preto sa kaz šíri rýchlejšie. Ak nie je kaz mliečnych zubov včas a správne ošetrený, vzniká rad komplikácií – zápal nervu a okolitých tkanív vedie až ku strate zuba, môže sa poškodiť aj zárodok trvalého zuba.

Predčasná strata mliečnych zubov vedie k ťažkostiam pri žuvaní, vznikajú rečové poruchy, zhoršuje sa vzhľad, nepravidelnosť trvalých zubov, a preto prvým a veľmi dôležitým ošetrením u detí je pečatenie zubov.

Stomatologické ošetrenie detí
Stomatologické ošetrenie detí

Už v útlom veku je preto dôležité pestovať u detí správne návyky v statoslivosti o chrup. Učiť techniku správneho čistenia zubov, význam dentálnej hygieny a podobne.

Komentár k článku