Dočasný chrup je pre správny vývoj dieťaťa veľmi dôležitý. Plní žuvaciu funkciu, má vplyv na správnu výslovnosť a samozrejme aj na vzhľad úsmevu dieťaťa. Tiež zaisťuje miesto pre trvalé zúbky a podporuje správny rast čeľuste a sánky, čím pomáha predchádzať ortodontickým vadám v stálom chrupe a nutnosti zubného strojčeka. Preto je dôležité si uvedomiť dôležitosť mliečnych zubov a nepodceňovať ich zdravie.
Čo všetko môže spôsobiť predčasná strata mliečnych zubov
Čo všetko môže spôsobiť predčasná strata mliečnych zubov?
Za predčasnú stratu dočasných zubov sa považuje tá, ktorá nastane 1 – 1,5 roka pred predpokladaným prerezávaním stáleho chrupu. Najvážnejšia je strata mliečnej päťky pred prerezaním prvej trvajej stoličky. Pri strate mliečnej päťky sa trvalá stolička prereže príliš dopredu a tak zaberie miesto pre prerezanie ostatných trvalých zubov. Aby sa potom všetky stále zuby vošli do úst, je nutná liečba strojčekom.
Predčasná strata predných mliečnych zubkov je z lekárskeho hľadiska menej závažná. Ale pre dieťatko môže taký estetický defekt pôsobiť ako psychická záťaž. Predné zúbky majú vplyv na výslovnosť a prehĺtanie. Ich strata môže viesť k poruche výslovnosti, k nesprávnej polohe jazyka, čo môže spôsobiť vytláčanie trvalých rezákov jazykom a k vzniku predhryzu.