Čo to vlastne znamená, keď zubný lekár povie pri preventívnej prehliadke Vášho dieťaťa, že na šestke je kaz? Šestka je číselne označenie zuba. Je to prvý trvalý zub, ktorý sa prerezáva až za mliečny zubný oblúk. To znamená, že pred prerezaním šestky žiaden mliečny zub nevypadáva. Aj preto si to mnohí rodičia nevšimnú, keď sa im deťom tieto zuby prerezávajú.

Detský stomatológ v Prešove
Preventívna prehliadka detí u stomatológa

                Tieto zuby sa začínaju prerezávať okolo šiesteho roku a čoskoro po nich nasledujú predné jednotky a dvojky. Tie si už rodičia bezpochyby všimnú, keďže najskôr musia vypadnúť predné mliečne zúbky.

                V tomto období má dieťa zmiešaný chrup. Toto obdobie je veľmi dôležité a je potrebné venovať mu dostatočnú pozornosť. V tejto dobe neúplne prerezaných koruniek stálych zubov sú tieto miesta ťažšie čistiteľné a náchylnejšie na vznik kazu. Preto je dobré dočisťovať neúplne prerezané šestky single kefkou s malou hlavičkou až do jej úplného prerezania.

                Tesne po prerezaní zuba je jeho sklovina ešte nevyzretá a až po prerezaní nastáva posterupčné dozrievanie skloviny. Dopomôcť k tomu vieme pravidelnou aplikáciou fluoridov, ktoré sa nachádzajú v zubných pastách.