Fluoridácia zúbkov zohráva nezastupiteľnú úlohu

v prevencii zubného kazu. V minulosti sa myslelo, že hlavnú úlohu v prevencii zubného kazu má fluorid zabudovaný do tvrdých zubných tkanív. Preto sa uprednostňovalo celkové podávanie fluoridov vo forme tabliet. V súčasnosti sa za účinnejšie považuje lokálna aplikácia fluoridov, ktorá má ochranný vplyv na prerezané plochy zubov.

mliečnom chrupe je ideálne používať prípravky s nižšou koncentráciou fluoridov a pravidelne, tzn. pravidelné používanie detskej zubnej pasty. Koncentráciu fluoridov udávajú výrobcovia v jednotkách ppm (parts per million). Do 6. roku by tieto pasty mali obsahovať približne 500 ppm.

Po 6. roku, keď už nehrozí prehltnutie väčšieho množstva pasty a začínajú sa prerezávať trvalé zúbky, používame pasty s rovnakou koncentráciou fluoridu ako u dospelých, teda 1450 ppm. V tomto období je pravidelná fluoridácia veľmi dôležitá, pretože čerstvo prerezané zúbky majú nevyzretú sklovinu a sú náchylnejšie k vzniku kazu.

Cieľom fluoridácie

je zvýšiť odolnosť vlastnej skloviny. Fluór sa inkorporuje do hydroxyapatitu v sklovine a vytvára pevnejší fluor-hydroxyapatit. Taktiež sa spája s vápnikom a vytvára fluorid vápenatý, ktorý okolo zuba tvorí ochranný film. Inhibuje enzymatické procesy kariogénnych baktérií a remineralizuje už začaté kazové lézie.